Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kooperatív tanulási módszerek

2008.10.12
Kooperatív tanulási módszerek

 

A fent már tárgyalt csoportmunkának (is) az a lényege, hogy együttműködésre késztet. S tudjuk, hogy ez a globális nevelés egyik sarkpontja. Nézzük meg, hogy mifajta tevékenység-szervezési formái alakultak ki hazánkban a kooperatív tanulásnak.

 

 

Ablak

?         4+1 részre osztott lap, az egyes részeket megszámozzuk. (1,2,3,4, a   
     középső rész üresen marad)

?         A megfelelő számmal ellátott részbe jegyzi fel a csoport azt a véleményt,   
     tulajdonságot, dolgot, tényt, amit 1,2,3, illetve 4 csoporttag gondol. A    
     középső részbe a konszenzussal hozott csoportvélemény kerül.

Add tovább a mozdulatot!

?         A csoport körben áll.

?         A csoport egyik tagja mutat egy tetszőleges mozdulatot, amit a többiek
     utánoznak.

?         A játék addig tart, amíg mindenki sorra nem kerül.

Azonos - különböző

?         A párok egymásnak háttal ülnek, nem látják egymást, de beszélgetni
     tudnak.

?         A pár mindkét tagja ugyanazt a képet kapja.

?         A párok felváltva elmondják egymásnak, hogy mit látnak a képen, így    
     próbálják megtalálni, miben tér el a két kép.

Beszélgető-kör

?         A diákok a teremben körben ülnek, sorban elmondják, amit a témáról
     gondolnak.

Beszélő korongok

?         Minden diák meghatározott számú korongot kap.

?         Ha valaki hozzá akar szólni, egy korongot le kell tennie az asztal
     közepére.

?        Addig senki sem kap újra szót, amíg a csoport minden tagjának a korongja az asztal közepére nem került.

?         Akinek a korongja elfogyott, nem szólhat többé hozzá.

Csoport-szóforgó

?         A csoportok a szóforgó szabályai szerint beszámolnak az adott feladatról,
    kérdésről.

Csoport-interjú

?         A csoport minden tagja kérdéseket tesz fel a csoport minden tagjának.

Csoport-konzultáció

?         Az egyik diák feltesz egy kérdést.

?         A csoport többi tagja válaszol.

?         A kérdező melletti diák ellenőrzi, mindenki számára világos-e a válasz.

?         Mindenki saját szavaival jegyzi fel a füzetébe a választ.

?         A következő kérdésnél a szerepek továbbadódnak.

Diák-kvartett

?         A csoportokban A,B,C,D jelet kapnak a diákok, s a csoportok is nevet
     vagy számot kapnak.

?         A tanár vagy a diák feltesz egy kérdést.

?         A csoport megbeszéli a választ - a diákok meggyőződnek arról, hogy
     mindegyikőjük helyesen fog válaszolni a kérdésre.

?         Valaki "kihúzza", melyik jelű tanuló, melyik asztalnál válaszol.

?         Akinek a betűjelét és csoportnevét (számát) kihúzták, megmondja a
     választ.

Ellenőrzés párban

?         A diákok párban dolgoznak. A pár egyik tagja válaszol a feladatra,
    másikuk figyeli a munkáját, segít és ellenőriz.

?         Ha nem tudnak a válaszban megegyezni, segítséget kérnek a csoport
     másik párjától.

?         A következő feladatnál szerepcsere.

Feladatcsere

?         Feladatküldés egyik fajtája

?         A csoport minden tagja kidolgoz egy feladatot.

?         A csoportok kicserélnek 1-1 feladatot, nem kell egymásra várniuk.

?         A megoldás után ellenőrzik egymás munkáját, megbeszélik a vitás

          kérdéseket.

Feladatküldés

?          Minden diák kidolgoz egy ismétlő kérdést, amelyet felír egy kártyára. A
     válaszát a kártya másik oldalára írja fel.

?         A csoportok kicserélik a kártyáikat.

?         Csoportválasz: Az első diák felolvassa a kérdést, válaszolnak rá,
    ellenőrzik a kérdést feltevők válaszát, ha nem egyezik, kiegészítik a
     kártyán lévő szöveget.

?         A kártyacsomag továbbküldhető, vagy visszakerülhet a kérdést  
     feltevőkhöz.

Felfedező riporter

?         A csoportok egy adott feladaton dolgoznak, miközben egyikőjük a többi
    csoporttól hasznos információt gyűjt.

Fordított szakértői mozaik

?         A, B, C, D jelek kiosztása a diákoknak a csoportjukon belül.

?         Minden csoport más-más témát dolgoz fel, és plakátot készít belőle.

?         Összeülnek az azonos betűjelűek, és asztalról asztalra vándorolnak.

?         Mindig az magyaráz a többieknek, aki az adott plakát készítésében részt
    vett.

Füllentős

?         Minden csoport vagy diák megfogalmaz kapcsolatban 2 igaz és 1 hamis
    állítást.

?         Az egyik csoport vagy diák felolvassa az állításait, a többi csoport vagy
     csoporttag megállapodik, melyik a hamis állítás.

?         A csoportok kijelölt tagja (pl. "A" jelű) az ujjával mutatja a hamis választ
    számát.

Kupac-tanács - ötletelő

?         A felvetett problémán mindenki egyénileg elgondolkozik.

?         Párban is megbeszélik.

?         A két pár közösen is megvitatja a problémát.

 

 

Három megy,

egy marad

?         Minden csoport közös vázlatot vagy tablót készített.

?         A többi csoport munkájának megismerése úgy, hogy minden csoportból
    valaki az asztalnál marad, és fogadja a többieket, mutat, magyaráz,
    válaszol, míg a csoport másik három tagja a többi asztal között vándorol.

?         Figyelni kell arra, hogy az asztalnál maradókat egy idő után leváltsák!

Három-lépcsős

interjú

?         A,B,C,D jelek kiosztása.

?         "A" tanuló elmondja ismeretét "B" tanulónak, "C" elmondja "D"-nek.

?         "B" tanuló elmondja ismeretét "A" tanulónak, "D" elmondja "C"-nek.

?         "A" elmondja a "B"-től hallottakat "C"-nek és "D"-nek - "B" figyeli és
     ellenőrzi.

?         "B" elmondja a "A"-tól hallottakat "C"-nek és "D"-nek - "A" figyeli és
     ellenőrzi.

?         "C" elmondja a "D"-től hallottakat "A"-nak és "B"-nek - "D" figyeli és
     ellenőrzi.

?         "D" elmondja a "C"-től hallottakat "A"-nak és "B"-nek - "C" figyeli és
     ellenőrzi.

Igaz - hamis

?         Minden csoport megfogalmaz egy állítást

?         A csoportok eldöntik igaz-e vagy hamis

?         Egy kijelölt betűjelű tanuló ujját le vagy feltartva mutatja a döntésüket.

Indián beszélgetés

?         A diákok csak úgy juthatnak szóhoz, ha saját szavaikkal újra
    megfogalmazzák azt, amit az előttük szóló mondott.

?     A csoport egyik tagja megosztja a többiekkel az adott témáról a gondolatait, utána csak olyan csoporttag következhet, aki saját mondandója előtt a saját szavaival a lehető legpontosabban elismétli, amit az előtte szóló mondott.

Képtár-látogatás

?         A csoportok megtekintik a többi csoport munkáját.

?         Megbeszélik a látottakat és értékelik a munkákat.

Kerekasztal

?         Szóforgó írásban

?         A csoport listát készít, körbe adnak egy lapot, amelyre mindenki feljegyzi
     a gondolatait.

Keresd a helyed!

?         A teremben előre megnevezett helyeket vagy sarkokat kell kijelölni.

?         Minden diák kap egy kártyát, amelyen egy szó olvasható, ami valahogyan    
     kapcsolódik a kijelölt sarkokhoz.

?         A diákok megkeresik a helyüket és odaállnak.

Kétoszlopos

következtetés

?         A tanár két kifejezésre gondol, melyet a diákoknak párhuzamosan kell
    rákérdezésekkel kitalálniuk.

?         A csoportok 3-3 korongot kapnak, melyeket egyesével be kell adniuk, ha
     rákérdeznek a kifejezésre.

?         A tanár 1-1 segítő szót ír a táblára, melyek logikai kapcsolatban vannak a kigondolt kifejezéssel. Minden szó felírása után lehetőséget ad a csoportoknak a rákérdezésre, mely lehetőséggel tetszés szerint élhetnek, de összesen három lehetőségük van.

Keveredj, állj meg, csoportosulj!

?         A diákok szabadon mozognak a teremben.

?         A tanár feltesz egy kérdést, melyre egy bizonyos szám a válasz.

?         A diákok a válasznak megfelelő létszámú csoportokat alkotnak.

Keveredj, állj párba, beszéld meg!

?  ?         Minden diák hátára egy lap van feltűzve, melyen egy híres ember vagy valamilyen mű szereplője olvasható, de a diákok nem tudják, kinek a nevét viselik.

?         Mindenki körbe jár és társainak három kérdést tesz fel, amelyre igen vagy
     nem lehet a válasz.

?         Aki kitalálta, kinek a nevét viseli a hátán, a lapot a mellére tűzi, és a
     többieknek tanácsot adhat a kérdezősködéshez.

Kíváncsi kocka.

Dobj egy kérdést!

?         A, B, C, D jelek kiosztása a csoportokban.

?         "A"/dob, "B"/kérdez, "C"/válaszol, "D"/ellenőriz.

?         A következő körben a szerepek továbbadódnak.

Kóborlás a teremben

?         Megbeszélt jelre a diákok körbe járnak és megnézik társaik munkáját.

?         Adott jelre visszatérnek a helyükre.

?         A szóforgó szabályai szerint megbeszélik a látottakat.

Kooperatív mozaik

?         A csoporttagok egyéni beszámolót készítenek

?         Szakértői csoportok alakulnak, felkészülnek a tanításra, bemutatásra.

?         A tanítás, bemutatás után a csoportok új alkotást hoznak létre.

Kooperatív vita

?         A diákok egy vitás kérdésben véleményt formálnak, állásfoglalást  

          választanak előre megfogalmazott legalább 4 állásfoglalás közül.

?         Az egy véleményen levők érveket gyűjtenek, felkészülnek a vitára,  

          szószólót választanak.

?         A négy állásfoglalás képviselői egy asztal négy oldalán helyet foglalnak,

          mögöttük a támogatóik ülnek.

?         A szószólók 5-5 korongot kapnak, a támogatók 2-2-t. Minden érv elmondásakor 1 korongot be kell tenni az asztal közepére, a támogatók a korongjuk árán szólhatnak vagy átadhatják azt a szóvivőjüknek.

Költs el egy húszast!

?         Minden diák húsz forint értékben játékpénzt kap pl.: 2 db 5 forintost, 3 db

           2 forintost, 4 db 1 forintost.

?         A javaslatokat, választható lehetőségeket jól látható és hozzáférhető

           helyre kirakjuk.

?         Mindenkinek legalább két javaslatot kell támogatnia, tetszőleges

          arányban.

?         Ha mindenki tett, összeszámoljuk, melyik javaslat kapta a legtöbb

          "szavazatot".

Körhinta

?         A csoport egyik tagja a helyén marad, a többiek - a vándorlók - az

          óramutató járásával megegyező irányban a legközelebbi asztalnál

           foglalnak helyet.

?         A helyükön maradók megosztják mondanivalójukat társaikkal.

?         A vándorlók a következő asztalnál is meghallgatják a társukat.

 

Négyes-fogat -

négykártyás gondolkodó

?         Négyféle kártya szükséges: kérdező kártya, válaszkártya, ellenőrző kártya,  

           dícsérő/segítő  kártya.

?         A csoporttagok 1-4-ig számot kapnak.

?         Elolvassák a kérdező kártyát, melyen az áll, hányadik tag hányadik

          kérdést olvassa fel a lapról.

?         A kérdés után mindenki egyénileg gondolkozik.

?         A válaszkártyán olvasható, hányadik diáknak kell felelnie.

?         A többiek magukban értékelik a választ.

?         Az ellenőrző kártyán az áll, hogy hányadik diák vezeti az értékelést.

?         A dicsérő/segítő kártya azt mutatja meg, ki vezeti ezt a szakaszt.

Páros szóforgó

?         A diákok csoporton belül párokban beszélik meg gondolataikat.

?         A csoportbéli párok megbeszélik, milyen azonos gondolatok merültek fel   

          a témában,  melyek csak egyiküknél.

Sarkok

?         Nevezzük el a sarkokat!

?         A diákok eldöntik, melyik sarkot választják.

?         A kialakult csoportok megbeszélik a választásukat.

?         A csoportok ismertetik érveiket a többi csoporttal.

Sorba-rendezés

?         A csoportok egy "képregény" darabjait kapják meg egy borítékban.

?         Képes felükkel lefelé fordítva az asztal közepére teszik.

?         Sorban mindenki húz egy képet, így illesztik össze a "képregényt".

Sorba-rendezés -

kétdimenziós

rejtvények

?         Egy képet tetszőleges számú darabra vágunk fel.

?         A kép darabjait össze-vissza felragasztjuk egy lapra. Ezt fénymásoljuk le

           annyi példányban, ahány csoport van és átadjuk a csoportoknak.

?         A csoportok felvágják a lapot a képtöredékekre, és összeillesztik

          helyesen.

Szakértői mozaik

?         A,B,C,D jelek kiosztása a csoportban.

?         Az új ismeretet tartalmazó szöveget négy részre osztjuk. A csoport

          minden tagja más-más szövegrészt kap.

?         Mindenki egyénileg elolvassa a kapott szöveget.

?         Azonos betűjelűek összeülnek, megbeszélik az elolvasottakat, és közös

           vázlatot írnak.

?         Mindenki a csoportjába visszamegy, és megtanítja a saját feldolgozott

          anyagát.

Szóforgó

?         A csoport tagjai sorban, az óramutató járásával egyező irányban, elmondják egymásnak a gondolataikat, egy tag beszédidejét meg lehet határozni.

Szóháló - pókháló

?         A csoport minden tagjának legyen saját színe, amivel a csomagolópapírra

          dolgozik.

?         A lap közepére kerüljön fel a téma, és írjanak köré kulcsfogalmakat ill. azokhoz tartozó kifejezéseket. Ezután a szorosan összetartozó kifejezéseket kössék össze egy vonallal.

Találd meg azt, aki...

?         akire valami jellemző vagy aki tudja a választ az adott kérdésre.

?     Minden diáknak saját lapja van, mellyel körbe jár a társai között és megkérdezi tőlük, hogy a papíron szereplő jellemzők valamelyike igaz-e rájuk, illetve, tudják-e valamelyik kérdésre a választ. Ha valaki valamelyik kérdésre igennel válaszol, válaszát és nevét a kérdező felírja a saját papírjára az adott kérdéshez.

Tedd, amit mondok

?         A párok egymásnak háttal ülnek, nem látják egymást, de beszélgetni

           tudnak.

?         A pár mindkét tagja ugyan azt a készletet kapja (fakockák vagy

          síkidomok).

?        A pár egyik tagja elrendezi a kapott kockákat vagy idomokat, és pontos

         utasításokat fogalmaz meg a társának, hogy ő előtte is ugyanaz az  

         elrendezés alakuljon ki.

Trópusi eső

?         A diákok körbe állnak. A játékvetető elkezdi a mozdulatot, a tőle jobbra álló átveszi a mozdulatot és így egymás után, sorban mindenki átveszi a mozdulatot a szomszédjától. Egészen addig ugyanazt a mozdulatot végzi mindenki, amíg egy újabb mozdulat nem ér hozzá. (Két kéz összedörzsölése, jobb kéz csattint, két kéz csattint, taps, combütögetés, jobb láb dobbant stb.

?         Mikor az előző mozdulat a körben már valameddig elért, új mozdulatot

          kezd a játékvezető.

Vakhernyó

?         A csoporttagok egymás mögött felsorakoznak (csoportonként külön).

?         Az elöl álló kivételével mindenki becsukott szemmel áll.

?         Az első - akinek nyitva van a szeme - szabadon vezeti a csoportját a

           teremben.

?         Egy idő után csere, hogy mindenki megtapasztalhassa mindkét szerepet.

Vakkéz

?         Az egydimenziós rejtvény változata.

?         A kihúzott képet a diák nem mutatja meg a többieknek, hanem elmondja,

           mit lát a képen.

?         Eldöntik, hogy a leírt kép hányadik lehet a sorban, és még mindig lefelé

           fordítva leteszik az asztal közepére.

?         Ha készen vannak, felfordíthatják a képeket és eldöntik, jól dolgoztak-e.

Villámkártya

?         A diákok a kártyalapok egyik oldalára kérdést, fogalmat vagy ábrát

           rajzolnak, a másikra a választ, meghatározást írják, ill. az ábra részeit.

?         A diákoknak páronként 5-5 kártyájuk van, és párban dolgoznak.

?         1. Forduló: a kérdező felolvassa a kártya mindkét oldalán lévő szöveget a  

           társának, utána visszakérdezi.

?         2. Forduló: A kérdező megmutatja a kártyát és felteszi a kérdést, utána

           társának kell válaszolnia, hibás válasz esetén segítséget kap a társától.

?         3. Forduló: A kérdező már nem mutatja meg a kártyát, csak a kérdést

          olvassa fel, és a társa válaszol.